Безплатна доставка за поръчки над 99 лв.

Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин kids-land.bg за покупка на стоки. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.


1.  Пояснение на някои термини Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

o   ИНТЕРНЕТ САЙТ - е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес kids-land.bg;

o   БРАУЗЪР - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни

o   ИНТЕРФЕЙС – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;

o   IP АДРЕС ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

o   ПАРОЛА е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

o   ПРОДАВАЧ е интернет сайтът kids-land.bg, който е собственост на „Киндер Велт“ ООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин

o   ПОТРЕБИТЕЛ e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

o   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е интернет сайтът Kids-Land.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул). „Киндер Велт“ ООД е търговското дружество с ЕИК: 104669089, със седалище в град Велико Търново , ул.Д-р Головина23,  което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. „Киндер Велт “ ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

o   ПОРЪЧКА е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.

o   ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

o   КУРИЕР е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

o   ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

2.  Условия за ползване на електронния магазин

1.  Разглеждането на елктронния магазин kids-land.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

2.  За да се пазарува от електронния магазин kids-land.bg, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

3.  Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

4.  „Киндер Велт“ ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

5.  В електронния магазин kids-land.bg на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

6.  Всички посочени на сайта цени са крайни.

7.  На страницата вдясно до всеки продукт стоят бутони „Добави в кошница“. Натискането на бутон „Добави в кошница“ записва избрания продукт във виртуална пазарска кошница на Потребителя. Чрез натискане на бутон „Завърши поръчката“ потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната пазарска кошница, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Купи“ се появяват данните на клиента, данните за доставка и повторен преглед на виртуалната пазарска кошница. Поръчката се активира чрез натискане на втория бутон „Потвърди поръчката“.

8.  Всяко съдържание, до което Потребителя има или получава достъп е защитено и е собственост на „Киндер Велт“ ООД.

3.  Поръчка на стока

1.  За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

§  валиден адрес на своя електронна поща;

§  вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

§  вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

2.  Поръчката се заявява до електронния магазин чрез натискане на втория бутон „Потвърди поръчката“- намиращ се под данните за доставка на поръчката, който бутон се появява, след като първо е добавен в кошницата поне един продукт и е натиснат бутон „Купи”.

3.  При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

4.  В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

5.  Поръчки в електронния магазин kids-land.bg се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

6.  Поръчка по телефона - Потребителят може да направи поръчка по телефона, като се обади на 0879 606406, 052 606406

7.  Работното време на консултантите на онлайн магазина kids-land.bg е:

§  От понеделник до неделя от 10:00 до 19часа.

8.  Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

9.  Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

10.  Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: kids-land@abv.bg . За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, цената на поръчката.

4.  Условия на доставка

1.  След като в kids-land.bg постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.

2.  Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната стока, потребителят бива уведомяван, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.

3.  Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

4.  Срокът за комплектоване и доставка до посоченият адрес е в срок до 4 (четири) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

5.  Състояние на текущата, както и на предишната поръчка, може да следите и от „Моят профил“

6.  Продавачът използва за доставки куриерска фирма “Спиди” АД (Speedy)и Eконт, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа. Поръчки направени след 16:00 часа в празнични или почивни дни се обработват в следващия работен ден.

7.  Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на „Спиди“ АД или Еконт  в съответния град.

8.  Цените за доставка са описани, както следва:

§  Цената на доставката е 6 лв. за всички поръчки до 99 лв. до офис на Спиди или Еконт . Цената за доставка до адрес на клиента е 8 лв. При поръчки над 99 лв. , потребителя получава безплатна доставка.

9.  Kids-land.bg се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания, се задължаваме да уведомим потребителя веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност и в случай на загуба от страна на куриерската компания kids-land.bg се задължава да изпрати повторно пратка.

10.  Всяка пратка е застрахована, като застраховката е за сметка на Продавача. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност и в случай на загуба от страна на куриерската компания kids-land.bg се задължава да изпрати повторно пратка.

11.    Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „Спиди“ АД или Еконт да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. Потребителят получава заявените стоки на посочения адрес за доставка или от офис на куриерската фирма SPEEDY или Еконт, като в деня на доставка ще получите потвърждаващо известие и обаждане. В момента на доставката потребителят получава стоките с прикрепена фактура.

12.    Пратки, непотърсени до 3 работни дни, след датата на доставка, се връщат автоматично към наш офис.

5.  Плащане

1.  Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по няколко начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

§  С наложен платеж - при доставка на стоката/стоките плащате в брой стойността на вашата поръчка на куриера. Разходите по наложени платежи са за сметка на клиента.

§  С плащане по банков път - за целта е необходимо да извършите банков превод към банковата сметката на „Киндер Велт“ ООД, като платите цялата сума на вашата поръчка, която включва и цената за доставка /при начислена такава/. Крайната сума на поръчка ще видите при нейното финализиране.

Титуляр: Киндер Велт ООД
Банкови атрибути:
Банка: Банка ДСК
IBAN: 
BG33STSA93000026436167
BIC: STSABGSF

В основание за плащане се вписва:

§  Номерът на поръчката /Номерът на вашата поръчка ще видите след потвърждаване на поръчката си, както и в и-мейла, който ще получите след финализиране на поръчката си. Може да го видите след което влезете в „Моят профил” на менюто "История на поръчките"/. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на банковия превода. Банкови преводи, на които не е отразен номер на поръчка няма да бъдат отразявани като получени, докато не ни бъде изпратена сканирана разписка от платежното нареждане на e-mail: kids-land@abv.bg с пояснение за плащането.

2.  За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

6.  Рекламация

1.  Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.

2.  Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

3.  При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

4.  При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 8.1, отказът от договора не произвежда действие.

5.  Правото на отказ от договора в случаите, когато стоката е платена, не може да се упражни за бански костюми, бельо, чорапи. 6.6 Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в: - производствени дефекти на стоката; - констатирани липси на части от стоката; - изпратена е грешна стока, различна от поръчаната; - несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен - размер и/или различен цвят от поръчания; - повреда на стоката при транспортирането; - продуктите са доставени или фактурирани погрешно.

6.  Рекламацията може да се предяви пред „Киндер Велт“ ООД на посочения имейл адрес: kids-land@abv.bg, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в двумесечния срок.

7.  При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

8.  Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия: - Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена). - Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба. - Запазена оригинална опаковка и етикет.

9.  Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

10.  При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма „Спиди“ АД или Еконт.

7.  Защита на личните данни

1.  „Киндер Велт “ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2.  Получените лични данни при регистрацията в kids-land.bg, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. kids-land.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.

3.  Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на kids-land.bg , заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя и по преценка на kids-land.bg .

4.   Kids-land.bg използва SSL сертификат, за да осигури сигурно пазаруване за своите клиенти. Сертификатът осигурява криптирана връзка между вас и сайта, когато вие въвеждате вашите лични данни.

5.  С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

6.   Kids-land.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

§  е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

§  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

§  други посочени в закона случаи.

7.  С регистрацията си в kids-land.bg , потребителят разрешава в потребителските му профили kids-land.bg , Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от „Киндер Велт” ООД или от офериращите в сайта търговци.


8.  Допълнителни условия

1.  Kids-land.bg си запазва правото да прави промени по тези Общи Условия и всякакви промени по Интернет страницата, нейната структура и услугите, включително промени, които биха повлияли на Интернет страницата и / или на нейното съдържание без предварително известяване на Членовете или Клиентите. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „Киндер Велт” ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

2.  Kids-land.bg не е отговорна за каквито и да било грешки, които могат да се появят на Интернет страницата, поради всякаква причина, включително и тези причинени от промени, настройки, други, които не са направени от администратора на Интернет страницата.

3.  Kids-land.bg си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и / или връзки на която и да е част от Интернет страницата, съобразно действащото законодателство.

4.  Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

5.  По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

6.  Промоциите предлагани към всеки продукт са индивидуални. „Киндер Велт” ООД запазва правото си да променя условията на промоциите.

9.  Обратна връзка

1.  Ако имате някакви въпроси или предложения относно Kids-land.bg, моля свържете се с нас на телефон: 0879606406 от Понеделник до Неделя между 10:00 и 19 часа, или на имейл: kids-land@abv.bg

2.  Всякакви коментари, въпроси, мнения, идеи, предложения или други, касаещи Интернет страницата Kids-land.bg, нейната функционалност или подобрения, ще останат собственост на „Киндер Велт ” ООД.